Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Pirmsskolas izglītības skolotājs
2.PI/NR-2 (1. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
17. 12.01.2018,
Piektdiena
  Lekcijas NENOTIKS! Docētājas slimības dēļ.Pārceltas uz 9.03.        
1. 09.02.2018,
Piektdiena
09:00-15:50 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sociālo zinību metodika Lekcija pasn. Mg.paed. Zane Eņģele 207. auditorija  
2. 16.02.2018,
Piektdiena
09:00-15:50 Audzināšanas teorijas Lekcija prof. Dr.paed. Inese Jurgena 207. auditorija  
4. 02.03.2018,
Piektdiena
09:00-15:50 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sociālo zinību metodika Lekcija pasn. Mg.paed. Zane Eņģele 207. auditorija  
5. 09.03.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika Lekcija pasn. Baiba Brice 207. auditorija pārcelts no 12.01.
Eksāmens pasn. Baiba Brice 207. auditorija  
7. 23.03.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Izglītības politika Lekcija prof. Dr.paed. Ivars Muzis 309. auditorija  
Ieskaite prof. Dr.paed. Ivars Muzis 309. auditorija  
8. 06.04.2018,
Piektdiena
09:00-15:50 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sociālo zinību metodika Lekcija pasn. Mg.paed. Zane Eņģele 207. auditorija  
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sociālo zinību metodika Eksāmens pasn. Mg.paed. Zane Eņģele 207. auditorija  
9. 13.04.2018,
Piektdiena
09:00-15:50 Audzināšanas teorijas Lekcija prof. Dr.paed. Inese Jurgena 309. auditorija  
09:00-16:00 Audzināšanas teorijas Eksāmens prof. Dr.paed. Inese Jurgena 309. auditorija  
10. 20.04.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Civilā aizsardzība un arodveselība Lekcija prof. Dr.biol. Juris Porozovs 309. auditorija  
09:16 Civilā aizsardzība un arodveselība Ieskaite prof. Dr.biol. Juris Porozovs 309. auditorija  
13. 11.05.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija pasn. Juris Zīvarts 309. auditorija  
15. 25.05.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija pasn. Juris Zīvarts 309. auditorija  
Eksāmens pasn. Juris Zīvarts 309. auditorija  
16. 01.06.2018,
Piektdiena
  Prakses atskaite nodošana        
18. 15.06.2018,
Piektdiena
09:00 Aktīvā mācību un audzināšanas prakse pirmsskolā Aizstāvēšana asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa 207. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 25.01.2018.