Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
8.Ps/NR (4. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Mūzikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 309. auditorija pārcelts no 02.12.
Eksāmens asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 309. auditorija  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Integrētā mācība pamatizglītībā Lekcija prof. Dr.paed. Anita Petere 20. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 303. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Sporta mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne 207. auditorija  
Eksāmens lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne 207. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 207. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 207. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča 207. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Integrētā mācība pamatizglītībā Lekcija prof. Dr.paed. Anita Petere 207. auditorija  
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Integrētā mācība pamatizglītībā Eksāmens prof. Dr.paed. Anita Petere 217. auditorija  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 309. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 309. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča 303. auditorija  
Eksāmens doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča 303. auditorija  
10. 20.04.2018,
Piektdiena
09:00 Kvalifikācijas eksāmens mācību priekšmetu metodikās Eksāmens lekt. Mg.paed. Rūta Vociša    
prof. Dr.paed. Anita Petere    
11. 27.04.2018,
Piektdiena
09:00 301., 302.,303., 304., 305. telpa        
Kvalifikācijas eksāmens mācību priekšmetu metodikās Eksāmens asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko    
doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška    
13. 12.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 207. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 207. auditorija  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Ievads logopēdijā Lekcija lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa 18. auditorija  
Ieskaite lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa 18. auditorija  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:00 Kvalifikācijas prakse sākumskolā Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča 303. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 207. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 207. auditorija  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
09:00 Integrētā mācību prakse sākumskolā Aizstāvēšana asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 309. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 309. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Eksāmens lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 309. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 26.04.2018.