Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Skolotājs logopēds
2.LO/NR (1. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:30 1. studiju prakse (vērojumu - aktīvā) PII un sākumskolas logopēdiskajā punktā Aizstāvēšana pasn. Ilze Vilka 205. auditorija  
12:30-15:40 Retorikas pamati Lekcija lekt. Mg.paed. Silvija Geikina 205. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Silvija Geikina 205. auditorija  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Logopēdija sākumskolā Lekcija prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele 205. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Logopēdija pirmsskolā Lekcija pasn. Ilze Vilka 205. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Runas anatomiski fizioloģiskie pamati, patoloģija Lekcija prof. Dr.biol. Juris Porozovs 310b. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Runas anatomiski fizioloģiskie pamati, patoloģija Lekcija prof. Dr.biol. Juris Porozovs 217. auditorija  
Eksāmens prof. Dr.biol. Juris Porozovs 217. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Logopēdija pirmsskolā Lekcija pasn. Ilze Vilka 205. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Logopēdija sākumskolā Lekcija prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele 318. auditorija  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Skolotāja veselības psihohigiēna Lekcija asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina 207. auditorija  
Ieskaite asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina (tiks precizēts)  
12. 05.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Speciālās pedagoģijas pamati Lekcija pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 207. auditorija  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Logopēdija pirmsskolā Lekcija pasn. Ilze Vilka 204. auditorija  
09:30-09:30 Logopēdija pirmsskolā Starpieskaite pasn. Ilze Vilka 204. auditorija  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Logopēdija sākumskolā Lekcija prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele 217. auditorija  
Starpieskaite prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele 217. auditorija  
16:30 2. studiju prakse (aktīvā) PII un sākumskolas logopēdiskajā punktā Aizstāvēšana prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele 217. auditorija  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Speciālās pedagoģijas pamati Lekcija pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 20. auditorija  
Eksāmens pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 20. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 22.03.2018.