Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
8.Ps/NV (4. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
1. 10.02.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška 220. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Integrētā mācība pamatizglītībā Lekcija prof. Dr.paed. Anita Petere 220. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 220. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 220. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
-17:20 Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā Eksāmens lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 220. auditorija  
10:30-17:20 Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 220. auditorija  
7. 24.03.2018,
Sestdiena
-17:20 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 220. auditorija  
10:30-17:20 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 220. auditorija  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
-17:20 Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati Eksāmens lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 220. auditorija  
10:30-17:20 Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 220. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Integrētā mācība pamatizglītībā Lekcija prof. Dr.paed. Anita Petere 220. auditorija  
10. 21.04.2018,
Sestdiena
10:30-17:00 Integrētā mācība pamatizglītībā Lekcija prof. Dr.paed. Anita Petere e-studijas (e-studijas)  
10:30-17:20 Integrētā mācība pamatizglītībā Eksāmens prof. Dr.paed. Anita Petere e-studijas (e-studijas)  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
-17:20 Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā Eksāmens doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška 220. auditorija  
10:30-17:20 Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška 220. auditorija  
12. 03.05.2018,
Ceturtdiena
10:00-16:50 Kvalifikācijas eksāmens mācību priekšmetu metodikās Eksāmens asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane   Notiks Kuldīgas fil.
doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška    
prof. Dr.paed. Anita Petere    
prof. Dr.paed. Zenta Anspoka    
16. 02.06.2018,
Sestdiena
10:30-11:00 Nodod Kvalifikācijas un integrēto mācību prakses sākumskolā        
10:30-17:20 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 220. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
-17:20 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Eksāmens lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 220. auditorija  
10:30-17:20 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 220. auditorija  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Integrētā mācību prakse sākumskolā Aizstāvēšana doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška 220. auditorija  
Kvalifikācijas prakse sākumskolā Aizstāvēšana doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška 220. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 01.03.2018.