Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
6.Ps/NV (3. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: matemātikas metodika Lekcija doc. Dr.paed. Dagnija Vigule 126. auditorija  
10:30 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: matemātikas metodika Eksāmens doc. Dr.paed. Dagnija Vigule 126. auditorija  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Māra Urdziņa-Deruma 126. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane 126. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane 126. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
10:30-17:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane e-studijas (e-studijas)  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 126. auditorija  
7. 24.03.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 126. auditorija  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
-17:20 Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā Starpieskaite lekt. Gunta Treimane 126. auditorija  
10:30-17:20 Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Gunta Treimane 126. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
10:30-17:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča e-studijas (e-studijas)  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
10:30 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Lekcija lekt. Ērika Lanka 125. auditorija  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
-17:20 Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā Starpieskaite lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 126. auditorija  
10:30-17:20 Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 126. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Lekcija lekt. Ērika Lanka 125. auditorija  
Ieskaite lekt. Ērika Lanka 125. auditorija  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Lekcija "Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika" notiks Ventspils Tehnikuma 228. kabinetā.        
Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane (tiks precizēts)  
16. 01.06.2018,
Piektdiena
10:30-17:00 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Lekcija lekt. Ērika Lanka e-studijas (e-studijas)  
02.06.2018,
Sestdiena
10:30-11:00 Nodod studiju darbu II        
10:30-17:20 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 126. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
-17:20 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Eksāmens asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane e-studijas (e-studijas)  
10:30-17:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane e-studijas (e-studijas)  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
10:30 Studiju darbs II Aizstāvēšana pasn. Baiba Brice 126. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
-17:20 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Eksāmens doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 126. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 126. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 24.05.2018.