Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas izglītības skolotājs
4.PII/NR (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Digitālo materiālu veidošana Lekcija lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers 225. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers    
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 303. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 303. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Rasma Purmale    
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:00-10:00 Konsultācija par kvalifikācijas praksi   doc. Dr.paed. Antra Randoha 305. auditorija  
10:00-17:00 Speciālās pedagoģijas pamati Lekcija pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 20. auditorija uzmanību lekciju sākuma laikam
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Speciālās pedagoģijas pamati Lekcija pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 325. auditorija (aktu zāle)  
Eksāmens pasn. Mg.paed. Egija Laganovska    
13. 08.05.2018,
Otrdiena
09:00 207. un 217. auditorijas        
Kvalifikācijas eksāmens pirmsskolas mācību metodikās Eksāmens doc. Dr.paed. Inese Freiberga    
lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne    
Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Antra Randoha    
doc. Dr.paed. Dagnija Vigule    
17. 05.06.2018,
Otrdiena
10:00 Diplomdarbs Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Antra Randoha    
pasn. Ilze Vilka    

Pēdējās izmaiņas veiktas 07.05.2018.