Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
8.Ps/NK (4. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 01.02.2018,
Ceturtdiena
10:00-16:50 Aktīvā mācību un audzināšanas prakse sākumskolā Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 12. auditorija  
1. 08.02.2018,
Ceturtdiena
10:00-16:50 Integrētā mācība pamatizglītībā Lekcija prof. Dr.paed. Anita Petere 12. auditorija  
Eksāmens prof. Dr.paed. Anita Petere 12. auditorija  
2. 15.02.2018,
Ceturtdiena
10:00-16:50 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 25. auditorija  
3. 22.02.2018,
Ceturtdiena
10:00-16:50 Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška 21. auditorija  
5. 08.03.2018,
Ceturtdiena
10:00-16:50 Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška 24. auditorija  
Eksāmens doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška 24. auditorija  
6. 15.03.2018,
Ceturtdiena
10:00-16:50 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 13. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 13. auditorija  
7. 22.03.2018,
Ceturtdiena
10:00-16:50 Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 24. auditorija  
8. 05.04.2018,
Ceturtdiena
10:00-16:50 Ievads logopēdijā Lekcija pasn. Ilze Vilka 11. auditorija  
Ieskaite pasn. Ilze Vilka 11. auditorija  
9. 12.04.2018,
Ceturtdiena
10:00-16:50 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 12. auditorija  
11. 26.04.2018,
Ceturtdiena
10:00-16:50 Kvalifikācijas eksāmens mācību priekšmetu metodikās Eksāmens doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška 25. auditorija  
prof. Dr.paed. Anita Petere 25. auditorija  
13. 10.05.2018,
Ceturtdiena
10:00-16:50 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 24. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 24. auditorija  
14. 17.05.2018,
Ceturtdiena
10:00-16:50 Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 10. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 10. auditorija  
16. 31.05.2018,
Ceturtdiena
  Nodos prakšu atskaites!        
18. 14.06.2018,
Ceturtdiena
10:00-16:50 Integrētā mācību prakse sākumskolā Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Aija Kalve 21. auditorija  
Kvalifikācijas prakse sākumskolā Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Aija Kalve 21. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 01.03.2018.