Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
6.Ps/NB (3. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Aktīvā mācību un audzināšanas prakse pirmsskolā II Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa 4. auditorija  
pasn. Bc.paed. Jolanta Kriščune 4. auditorija  
Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika Lekcija doc. Dr.paed. Antra Randoha 4. auditorija  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika Lekcija doc. Dr.paed. Antra Randoha 3. auditorija  
Eksāmens doc. Dr.paed. Antra Randoha 3. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 3. auditorija  
Starpieskaite lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 3. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Ingūna Helviga 3. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Gunta Treimane 3. auditorija  
Starpieskaite lekt. Gunta Treimane 3. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Ingūna Helviga 3. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 3. auditorija  
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 3. auditorija  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Ingūna Helviga 3. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Lekcija lekt. Ērika Lanka 5. auditorija  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 4. auditorija  
12. 05.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Ingūna Helviga e-studijas (e-studijas) Moodle
13. 12.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Lekcija lekt. Ērika Lanka 5. auditorija  
Ieskaite lekt. Ērika Lanka 5. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Ingūna Helviga 4. auditorija  
Eksāmens pasn. Ingūna Helviga 4. auditorija  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Māra Urdziņa-Deruma 4. auditorija  
Starpieskaite asoc.prof. Māra Urdziņa-Deruma 4. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 4. auditorija  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Studiju darbs II Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa 1. auditorija  
pasn. Mg.paed. Zane Eņģele 1. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 4. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Eksāmens asoc.prof. Jānis Mencis 4. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 13.02.2018.