Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Komercdarbība un uzņēmuma vadība
8.KUV/NC (4. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
1. 07.02.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Starptautiskās finanses Lekcija   6a. auditorija  
2. 14.02.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Starptautiskās finanses Lekcija   6a. auditorija  
Ieskaite   6a. auditorija  
3. 21.02.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Koučings biznesā Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 1. auditorija  
4. 28.02.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Ražošanas organizēšana un vadība Lekcija pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova 6a. auditorija  
5. 07.03.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Ražošanas organizēšana un vadība Lekcija pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova 6a. auditorija  
6. 14.03.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Koučings biznesā Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 1. auditorija  
Ieskaite prof. Dr.psych. Guna Svence 1. auditorija  
7. 21.03.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Ražošanas organizēšana un vadība Lekcija pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova 6a. auditorija  
Eksāmens pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova 6a. auditorija  
16. 30.05.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Kvalifikācijas prakse komercdarbībā un uzņēmuma vadībā Aizstāvēšana doc. Dr.sc.admin. Antra Līne    
pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova    
17. 06.06.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Pētījumu metodoloģija Lekcija asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone    
18. 13.06.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Pētījumu metodoloģija Lekcija asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone    
Ieskaite asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone    

Pēdējās izmaiņas veiktas 14.05.2018.