Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
4.Ps/NB (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Digitālo materiālu veidošana Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 1. auditorija  
Ieskaite lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 1. auditorija  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: latviešu valodas metodika Lekcija asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa 1. auditorija  
Eksāmens asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa 1. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Lekcija prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 1. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 1. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
10:00-17:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija pasn. Anita Ieriķe 1. auditorija lekciju sākums 10:00
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Lekcija prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 1. auditorija  
Eksāmens prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 1. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 1. auditorija  
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:00 Prakses ievads   lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska    
10:00-17:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija pasn. Anita Ieriķe 1. auditorija  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
  Lekcija atcelta   pasn. Anita Ieriķe    
10:00-17:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija pasn. Anita Ieriķe   Pārcelta uz 08.06.2018
Eksāmens pasn. Anita Ieriķe   Pārcelts uz 08.06.2018
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 4. auditorija  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 1. auditorija  
Eksāmens asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 1. auditorija  
12. 05.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce 1. auditorija  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija vec.pasn. Dr.paed. Aija Studente 4. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija vec.pasn. Dr.paed. Aija Studente 1. auditorija  
Eksāmens vec.pasn. Dr.paed. Aija Studente 1. auditorija  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Speciālās pedagoģijas pamati Lekcija pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 3. auditorija  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Aktīvā mācību un audzināšanas prakse pirmsskolā I Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Inese Freiberga   Nodod praksi
Studiju darbs I Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa 1. auditorija  
pasn. Mg.paed. Zane Eņģele 1. auditorija  
17. 08.06.2018,
Piektdiena
10:00-17:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija pasn. Anita Ieriķe 1. auditorija  
Eksāmens pasn. Anita Ieriķe 1. auditorija  
09.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Speciālās pedagoģijas pamati Lekcija pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 3. auditorija  
Eksāmens pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 3. auditorija  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 4. auditorija  
Eksāmens pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 4. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce 1. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Eksāmens doc. Dr.paed. Inguna Lāce 1. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 05.04.2018.