Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
4.Ps/NV (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
1. 10.02.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija vec.pasn. Dr.paed. Aija Studente 125. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija pasn. Anita Ieriķe 125. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
-17:20 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Eksāmens vec.pasn. Dr.paed. Aija Studente 125. auditorija  
10:30-17:20 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija vec.pasn. Dr.paed. Aija Studente 125. auditorija  
12:00-12:30 Ievads Aktivās mācību un audzināšanas praksē I (R.Karloviča)     125. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 125. auditorija  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
-17:20 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Eksāmens doc. Dr.paed. Inguna Lāce Datorklase  
10:30-17:20 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce Datorklase  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija pasn. Anita Ieriķe 125. auditorija  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
-17:20 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Eksāmens pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 125. auditorija  
10:30-17:20 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 125. auditorija  
12. 05.05.2018,
Sestdiena
10:30-11:00 Studiju darba I nodošana        
13. 12.05.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Lekcija prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 125. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Studiju darbs I Aizstāvēšana asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa 126. auditorija  
pasn. Baiba Brice 126. auditorija  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
-17:20 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Eksāmens pasn. Anita Ieriķe 125. auditorija  
10:30-11:00 Aktīvās mācību un audzināšanas prakses I nodošana        
10:30-17:20 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija pasn. Anita Ieriķe 125. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Aktīvā mācību un audzināšanas prakse pirmsskolā I Aizstāvēšana asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova 125. auditorija  
pasn. Baiba Brice 125. auditorija  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
-17:20 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Eksāmens prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 125. auditorija  
10:30-17:20 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Lekcija prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 125. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 01.03.2018.