Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Komercdarbība un uzņēmuma vadība
8.KUV/NV (4. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
1. 10.02.2018,
Sestdiena
10:30 Ievads kvalifikācijas praksē (doc.A.Līne)     313. auditorija  
10:30-17:20 Korporatīvā sociālā atbildība Lekcija doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 313. auditorija  
10:30 Korporatīvā sociālā atbildība Ieskaite doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 313. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Koučings biznesā Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 313. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Saskarsmes psiholoģija Lekcija pasn. Rudīte Terehova 313. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Koučings biznesā Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 313. auditorija  
Ieskaite prof. Dr.psych. Guna Svence 313. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
-17:20 Saskarsmes psiholoģija Ieskaite pasn. Rudīte Terehova 313. auditorija  
10:30-17:20 Saskarsmes psiholoģija Lekcija pasn. Rudīte Terehova 313. auditorija  
7. 24.03.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Ražošanas organizēšana un vadība Lekcija doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga 313. auditorija  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Ražošanas organizēšana un vadība Lekcija doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga 313. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Ražošanas organizēšana un vadība Lekcija doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga 313. auditorija  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Ražošanas organizēšana un vadība Lekcija doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga 313. auditorija  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
-17:20 Ražošanas organizēšana un vadība Eksāmens doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga 313. auditorija  
10:30-17:20 Ražošanas organizēšana un vadība Lekcija doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga 313. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
-17:20 Pētījumu metodoloģija Ieskaite doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga 313. auditorija  
10:30 Kvalifikācijas prakses nodošana! (Filiāles birojā)     313. auditorija  
10:30-17:20 Pētījumu metodoloģija Lekcija doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga 313. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Kvalifikācijas prakse komercdarbībā un uzņēmuma vadībā Aizstāvēšana doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga 313. auditorija  
lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks 313. auditorija  
pasn. Mg.iur. Linda Daldere 313. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.02.2018.