Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā
4.S/NR (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
19. 27.01.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija prof. Dr.paed. Elita Volāne 214. auditorija  
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Ārpusstundu darbs pedagoģiskajā procesā Lekcija prof. Dr.paed. Anita Petere 402. auditorija  
Eksāmens prof. Dr.paed. Anita Petere 402. auditorija  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Digitālo materiālu veidošana Lekcija lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers 225. auditorija  
Ieskaite lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers 225. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 302. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce 308. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Lekcija prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 20. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 302. auditorija  
Eksāmens pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 302. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Lekcija prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 325. auditorija (aktu zāle)  
Eksāmens prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 325. auditorija (aktu zāle)  
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija prof. Dr.paed. Elita Volāne 214. auditorija  
Starpieskaite prof. Dr.paed. Elita Volāne    
8. 07.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 304. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane 217. auditorija  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce    
Eksāmens doc. Dr.paed. Inguna Lāce 220. auditorija  
12. 05.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Speciālās pedagoģijas pamati Lekcija pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 207. auditorija  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
09:00-15:30 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane e-studijas (e-studijas)  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija pasn. Juris Zīvarts 325. auditorija (aktu zāle)  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija pasn. Juris Zīvarts 325. auditorija (aktu zāle)  
Eksāmens pasn. Juris Zīvarts    
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Speciālās pedagoģijas pamati Lekcija pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 20. auditorija  
Eksāmens pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 20. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 402. auditorija  
18. 11.06.2018,
Pirmdiena
09:00 Studiju darbs I Aizstāvēšana prof. Dr.paed. Anita Petere 305. auditorija  
prof. Dr.paed. Elita Volāne 305. auditorija  
16.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane 203. auditorija  
Starpieskaite asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane 203. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 409. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Starpieskaite prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 409. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 22.03.2018.