Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
8.Ps/NA (4. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
1. 06.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Integrētā mācība pamatizglītībā Eksāmens prof. Dr.paed. Anita Petere Dzeltenā klase  
2. 13.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča Datorklase  
3. 20.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 1. auditorija  
4. 27.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 1. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 1. auditorija  
5. 06.03.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale Dzeltenā klase  
6. 13.03.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska Dzeltenā klase  
7. 20.03.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve Dzeltenā klase  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve Dzeltenā klase  
9. 10.04.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča 3. auditorija  
Eksāmens doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča 3. auditorija  
10. 17.04.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Kvalifikācijas eksāmens mācību priekšmetu metodikās Eksāmens doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 3. auditorija  
lekt. Mg.paed. Aija Kalve 3. auditorija  
prof. Dr.paed. Anita Petere 1. auditorija  
prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 1. auditorija  
11. 24.04.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 3. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 3. auditorija  
13. 08.05.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Ievads logopēdijā Lekcija pasn. Mg.paed. Sandra Miezīte 3. auditorija  
Ieskaite pasn. Mg.paed. Sandra Miezīte 3. auditorija  
14. 15.05.2018,
Otrdiena
09:00-15:00 Integrētās mācību prakses sākumskolā un kvalifikācijas prakses sākumskolā nodošana.     Birojs  
10:00-17:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale Dzeltenā klase  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Rasma Purmale Dzeltenā klase  
16. 29.05.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Integrētā mācību prakse sākumskolā Aizstāvēšana asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane 2. auditorija  
lekt. Mg.paed. Aija Kalve 2. auditorija  
lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 2. auditorija  
Kvalifikācijas prakse sākumskolā Aizstāvēšana asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane 2. auditorija  
lekt. Mg.paed. Aija Kalve 2. auditorija  
lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 2. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 27.04.2018.