Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
8.Ps/NA (4. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
1. 06.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Integrētā mācība pamatizglītībā Eksāmens prof. Dr.paed. Anita Petere Dzeltenā klase  
2. 13.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča Datorklase  
3. 20.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 1. auditorija  
4. 27.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 1. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 1. auditorija  
5. 06.03.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale Dzeltenā klase  
6. 13.03.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska Dzeltenā klase  
7. 20.03.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve Dzeltenā klase  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve Dzeltenā klase  
9. 10.04.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča 3. auditorija  
Eksāmens doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča 3. auditorija  
10. 17.04.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Kvalifikācijas eksāmens mācību priekšmetu metodikās Eksāmens doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 3. auditorija  
lekt. Mg.paed. Aija Kalve 3. auditorija  
prof. Dr.paed. Anita Petere 1. auditorija  
prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 1. auditorija  
11. 24.04.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 3. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 3. auditorija  
13. 08.05.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Ievads logopēdijā Lekcija pasn. Mg.paed. Sandra Miezīte 3. auditorija  
Ieskaite pasn. Mg.paed. Sandra Miezīte 3. auditorija  
14. 15.05.2018,
Otrdiena
09:00-15:00 Integrētās mācību prakses sākumskolā un kvalifikācijas prakses sākumskolā nodošana.     Birojs  
10:00-17:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale Dzeltenā klase  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Rasma Purmale Dzeltenā klase  
16. 29.05.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Integrētā mācību prakse sākumskolā Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 2. auditorija  
Kvalifikācijas prakse sākumskolā Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 2. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 27.04.2018.