Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Skolotājs logopēds
4.LO/NA (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
1. 06.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Folklora: saturs un metodika pirmsskolai un sākumskolai Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 1. auditorija  
Ieskaite doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 1. auditorija  
2. 13.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Logoritmika Lekcija pasn. Mg.paed. Ginta Ozoliņa Zaļā klase  
4. 27.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Logoritmika Lekcija pasn. Mg.paed. Ginta Ozoliņa Zaļā klase  
Eksāmens pasn. Mg.paed. Ginta Ozoliņa Zaļā klase  
10. 17.04.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 3. studiju prakse (patstāvīgā) PII vai sākumskolas logopēdiskajā punktā Aizstāvēšana pasn. Ilze Vilka 8. auditorija  
pasn. Mg.paed. Sandra Miezīte 8. auditorija  
prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele 8. auditorija  
Kvalifikācijas eksāmens logopēdijā pirmsskolā un sākumskolā (praktiskā daļa) Eksāmens pasn. Mg.paed. Sandra Miezīte 8. auditorija  
prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele 8. auditorija  
15. 22.05.2018,
Otrdiena
09:00-15:00 Diplomdarbu nodošana.     Birojs  
17. 05.06.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Diplomdarbs Aizstāvēšana pasn. Mg.paed. Sandra Miezīte Datorklase  
prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele Datorklase  

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.01.2018.