Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
6.Ps/NJ (3. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:30-16:20 Aktīvā mācību un audzināšanas prakse pirmsskolā. AIZSTĀVĒŠANA   asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova 2. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:30-16:20 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Lekcija lekt. Ērika Lanka 3. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:30-16:20 Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 2. auditorija  
Starpieskaite lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 2. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:30-16:20 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Lekcija lekt. Ērika Lanka 3. auditorija  
Ieskaite lekt. Ērika Lanka 3. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:30-16:20 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Ingūna Helviga 1. auditorija  
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:30-16:20 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Irina Laurenova 5. auditorija  
B 31.03.2018,
Sestdiena
  Priecīgas Lieldienas!!!        
8. 07.04.2018,
Sestdiena
09:30-16:20 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Irina Laurenova 2. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:30-16:20 Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Gunta Treimane (tiks precizēts)  
10. 20.04.2018,
Piektdiena
09:30-16:20 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Ingūna Helviga e-studijas (e-studijas)  
21.04.2018,
Sestdiena
  Brīvs!        
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:30-16:20 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Ingūna Helviga e-studijas (e-studijas)  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
09:30-16:20 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Ingūna Helviga 1. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:30-16:20 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Irina Laurenova 3. auditorija  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:30-16:20 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Irina Laurenova 5. auditorija  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:30-16:20 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Ingūna Helviga 2. auditorija  
Eksāmens pasn. Ingūna Helviga 2. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:30-16:20 Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Māra Urdziņa-Deruma 2. auditorija  
Starpieskaite asoc.prof. Māra Urdziņa-Deruma 2. auditorija  
10.06.2018,
Svētdiena
10:00-16:20 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Irina Laurenova 2. auditorija  
Eksāmens pasn. Irina Laurenova 2. auditorija  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
11:30-16:20 Studiju darbs II. AIZSTĀVĒŠANA   asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova 3. auditorija  
Studiju darbs II Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 3. auditorija  
19. 23.06.2018,
Sestdiena
  Lustīgu Līgošanu!!!        

Pēdējās izmaiņas veiktas 14.06.2018.