Starptautiskie rakstu krājumi "Radoša personība"

RADOŠA PERSONĪBA, IX (2011). Sast. Bebre, R.
Starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums. Rīga: RPIVA Kreativitātes zinātniskais institūts, 248 lpp.

Krājumā iekļautie raksti par kreativitātes psiholoģiskajiem un pedagoģiskajiem aspektiem, par radošo procesu mākslā un radošo pieeju valodu apguvē veidoti, pamatojoties uz XV Starptautiskajā kreativitātes konferencē nolasītajiem referātiem.

Rakstu krājumā „RADOŠA PERSONĪBA IX" apkopoti 26 starptautiski recenzēti zinātniskie raksti un referāti.

Raksti:
Latvija – 16; Polija - 4; Vācija-Ķīna - 1; Ungārija – 1; Lietuva - 4

SASTĀDĪTĀJA:
Dr. psych. R. Bebre

KRĀJUMA ZINĀTNISKĀ REDKOLĒĢIJA:
Dr. psych. R. Bebre (Latvija)
PhD I.  Magyari-Beck (Ungārija)
Dr. psych. R. Tomassoni (Itālija)
PhD A. Ozoliņa-Nucho (ASV)
Dr. paed. M. Marnauza (Latvija)

KRĀJUMA ZINĀTNISKĀ RECENZENTE:
Dr. psych. G. Svence (Latvija)

KRĀJUMA RECENZENTI:
PhD I.  Magyari-Beck (Ungārija)
Dr. habil. philol. T. Siek-Piskozuba (Polija)
PhD A. Aghaei (Irāna)
PhD I. Sekret (Ukraina)
PhD J. Zawodniak (Polija)
PhD E. Mikhailovskaya (Krievija)
Dr. psych. R. Bebre (Latvija)
Dr. paed. M. Marnauza (Latvija)
Dr. habil. paed. D. Lieģeniece (Latvija)
Dr. paed. I. Jurgena (Latvija)
Dr. paed. M. Sīle (Latvija)
Dr. paed. R. Spalva (Latvija)
Dr. habil. psych., Dr. oec. M. Vidnere (Latvija)
Dr. biol. J. Raipulis (Latvija)
Dr. paed. B. Garjāne (Latvija)
Dr. philol. D. Rumpīte (Latvija)
Dr. paed. L. Mūrniece (Latvija)
Dr. philol. I. Karapetjana (Latvija)
Dr. paed. A. Gulbe (Latvija)
Dr. psych. A. Dudkina (Latvija)
Dr. paed. S. Marsone (Latvija)
Dr. paed., Dr. art. N. Lūse (Latvija)
Dr. philol. I. Surkova (Latvija)
Dr. psych. M. Zakriževska (Latvija)

Nospiediet, lai palielinātu

RADOŠA PERSONĪBA, VIII (2010). Sast. Bebre, R.
Starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums. Rīga: RPIVA Kreativitātes zinātniskais institūts, 416 lpp.


Krājumā iekļautie raksti par kreativitāti individualitātes dzīves gaitā, kreativitātes attīstīšanu veidoti, pamatojoties uz XIV Starptautiskajā kreativitātes konferencē nolasītajiem referātiem.

Rakstu krājumā „RADOŠA PERSONĪBA VIII" apkopoti 44 starptautiski recenzēti zinātniskie raksti un referāti.

Raksti:
Latvija – 32; Itālija – 3; Polija -2; Vācija – 1; Ungārija – 1; Ukraina – 1; Austrija – 1; Lietuva - 1; Irāna – 1; Krievija – 1

SASTĀDĪTĀJA:
Dr. psych. R. Bebre

KRĀJUMA ZINĀTNISKĀ REDKOLĒĢIJA:
Dr. psych. R. Bebre (Latvija)
PhD I.  Magyari-Beck (Ungārija)
Dr. psych. R. Tomassoni (Itālija)
Dr. habil. psych. A. Fusko (Itālija)
PhD N. Papadakis (Grieķija)
Dr. psych, A. Petrulite (Lietuva)
PhD A. Wach (Polija)
PhD A. Ozoliņa-Nucho (ASV)
Dr. habil. philol. D. Markus (Latvija)
Dr. paed. M. Marnauza (Latvija)

KRĀJUMA RECENZENTI:
PhD I.  Magyari-Beck (Ungārija)
Dr. hab. T. Siek-Piskozuba (Polija)
Dr. paed. S. M. Golestans Hashemi (Irāna)
Dr. habil. psych. Ā. Karpova (Latvija)
Dr. habil. philol. D. Markus (Latvija)
Dr. psych. R. Bebre (Latvija)
Dr. paed. M. Marnauza (Latvija)
Dr. paed. Z. Anspoka (Latvija)
Dr. habil. paed. D. Lieģeniece (Latvija)
Dr. paed. I. Jurgena (Latvija)
Dr. philol. I. Koškins (Latvija)
Dr. paed. M. Sīle (Latvija)
Dr. paed. R. Spalva (Latvija)
Dr. art. B. Avramecs (Latvija)
Dr. habil. psych., Dr. oec. M. Vidnere (Latvija)
Dr. biol. J. Raipulis (Latvija)
Dr. paed. B. Garjāne (Latvija)
Dr. paed. L. Mūrniece (Latvija)
Dr. psych. T. Zīriņa(Latvija)
Dr. paed., Dr. art. N. Lūse (Latvija)
Dr. philol. I. Surkova (Latvija)

Nospiediet, lai palielinātu

RADOŠA PERSONĪBA, VII (2009). Sast. Bebre, R.
Starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums. Rīga: RPIVA Kreativitātes zinātniskais institūts, 240 lpp.

Krājumā iekļautie raksti par kreatoloģiju kā kreativitātes komplekso izpēti, par radošo procesu, kreativitātes diagnostiku un attīstīšanu veidoti, pamatojoties uz XIII Starptautiskajā kreativitātes konferencē nolasītajiem referātiem.
Rakstu krājumā "RADOŠA PERSONĪBA VII" apkopoti 28 starptautiski recenzēti zinātniskie raksti un referāti.

Raksti:
Latvija - 14, Itālija - 4, Igaunija - 2, Polija - 4, Vācija – 1, Grieķija – 1, Ungārija – 1, Rumānija - 1

SASTĀDĪTĀJA:
Dr. psych. R. Bebre

KRĀJUMA ZINĀTNISKĀ REDKOLĒĢIJA:
Dr. psych. R. Bebre (Latvija)
Dr. habil. psych. Ā. Karpova (Latvija)
Dr. PhD I.  Magyari-Beck (Ungārija)
Prof. R. Tomasoni (Itālija)
Prof. A. Fusko (Itālija)
PhD A. Ozoliņa-Nucho (ASV)
Dr. hab. philol. D. Markus (Latvija)
Dr. paed. M. Marnauza (Latvija)

KRĀJUMA RECENZENTI:
Dr. PhD I.  Magyari-Beck (Ungārija)
Dr. hab. T. Siek-Piskozuba (Polija)
PhD A. Aghaei (Irāna)
PhD E. Heinla (Igaunija)
PhD A. Ozoliņa-Nucho (ASV)
Dr. philol. E. Mikhaylovskaya (Krievija)
Dr. habil. psych. Ā. Karpova (Latvija)
Dr. hab. philol. D. Markus (Latvija)
Dr. paed. M. Marnauza (Latvija)
Dr. paed. M. Sīle (Latvija)
Dr. art. B. Avramecs (Latvija)
Dr. habil. psych., Dr. oec. M. Vidnere (Latvija)
Dr. paed. B. Garjāne (Latvija)
Dr. paed. L. Mūrniece (Latvija)
Dr. paed. D. Rumpīte (Latvija)
Dr. philol. I. Karapetjana (Latvija)
Dr. philol. I. Surkova (Latvija)

Nospiediet, lai palielinātu

RADOŠA PERSONĪBA, VI. (2008)
Starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Izdevējs - Kreativitātes zinātniskais institūts, 271 lpp.

Krājumā iekļautie raksti par kreativitāti kā personības īpašību, par radošo procesu un kreativitātes diagnostiku un attīstīšanu veidoti, pamatojoties uz XII Starptautiskajā kreativitātes konferencē "Kreativitāte kā personības īpašības" (2007) nolasītajiem referātiem.

Rakstu krājumā "RADOŠA PERSONĪBA VI" apkopoti 32 starptautiski recenzēti zinātniskie raksti.
Raksti:
Latvija - 22, Itālija - 7, Igaunija - 1, Lietuva - 1, Vācija - 1.

SASTĀDĪTĀJA:
Dr. psych. R. Bebre

KRĀJUMA ZINĀTNISKĀ REDKOLĒĢIJA:
Dr. psych. R. Bebre (Latvija)
Dr. habil. psych. Ā. Karpova (Latvija)
Dr. paed. Golestans Hashemi (Irāna)
Prof. R. Tomasoni (Itālija)
Prof. A. Fusko (Itālija)
Dr. hab. philol. D. Markus (Latvija)
Dr. paed. M. Marnauza (Latvija)
Dr. paed. M. Sīle (Latvija)
PhD A. Ozoliņa – Nucho (ASV)
Dr. paed. D. Rumpīte (Latvija)

KRĀJUMA RECENZENTI:
PhD A. Aghaei (Irāna)
PhD E. Heinla (Igaunija)
Dr. hab. T. Siek – Piskozuba (Polija)
PhD G. Franzenburgs (Vācija)
Dr. habil. psych., Dr. oec. M. Vidnere (Latvija)
Dr. art. B. Avramecs (Latvija)
Dr. paed. L. Mūrniece (Latvija)
Dr. philol. V. Kuzina (Latvija)
Dr. paed. B. Garjāne (Latvija)
Dr. paed. I. Jurgena (Latvija)

Nospiediet, lai palielinātu

RADOŠA PERSONĪBA, V. (2007)
Starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Izdevējs - Kreativitātes zinātniskais institūts, 298 lpp.

Krājumā iekļautie raksti par dažādiem radošas individualitātes aspektiem veidoti, pamatojoties uz XI Starptautiskajā kreativitātes konferencē "Kreativitāte kā process" (2006) nolasītajiem referātiem.

Rakstu krājumā "RADOŠA PERSONĪBA V" apkopots 31 starptautiski recenzēts zinātniskais raksts un 5 referāti.
Raksti:
Latvija - 25, Itālija - 6, Brazīlija - 1, Irāna - 1, Lielbritānija - 1, Slovākija - 1, Vācija - 1.

KRĀJUMA SASTĀDĪTĀJA:
Dr. psych. R. Bebre

KRĀJUMA ZINĀTNISKĀ REDKOLĒĢIJA:
Dr. psych. R. Bebre (Latvija)
Dr. paed. D. Beresnevičiene (Lietuva)
Dr. hab. philol. D. Markus (Latvija)
Dr. paed. M. Marnauza (Latvija)
PhD K. Otto (Vācija)
PhD A. Ozoliņa – Nucho (ASV)
Dr. paed. D. Rumpīte (Latvija)
Dr. hab. T. Siek - Piskozuba (Polija)

KRĀJUMA RECENZENTI:
PhD A. Aghaei (Irāna)
Dr. paed. B. Garjāne (Latvija)
Dr. paed. M. Kaltigina (Latvija)
Dr. sc. soc. Z. Rinkevičus (Lietuva)
Dr. h. c. D. Šulcs (Vācija)
Dr. hab. psych. M. Vidnere (Latvija)

Nospiediet, lai palielinātu

RADOŠA PERSONĪBA, IV.(2006)
Starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Izdevējs - Kreativitātes zinātniskais centrs, 278 lpp.

Krājumā iekļauti zinātniskie raksti, pamatojoties uz IX Kreativitātes konferences "Kreativitātes izpēte un atraisīšana" (2004) un X Kreativitātes konferences "Kreativitātes kompleksā izpēte un tās rezultātu īstenošana izglītības praksē" (2005) nolasītajiem referātiem.

Rakstu krājumā "RADOŠA PERSONĪBA IV" apkopoti 34 starptautiski recenzēti zinātniskie raksti.
Raksti:
Latvija - 18, Lietuva - 11, Slovākija - 2, Irāna - 1, Krievija - 1, Vācija - 1.

KRĀJUMA SASTĀDĪTĀJA:
Dr. psych. R. Bebre

KRĀJUMA ZINĀTNISKĀ REDKOLĒĢIJA:
Dr. psych. R. Bebre (Latvija)
Dr. paed. D. Beresnevičiene (Lietuva)
Dr. paed. L. Ļebedeva (Krievija)
PhD A. Ozoliņa-Nucho (ASV)
Dr. hab. c. T. Siek – Piscozuba (Polija)
Dr. hab. c. D. Šulcs (Vācija)
Dr. hab. philol. D. Markus (Latvija)
Dr. paed. M. Marnauza (Latvija)
Dr. paed. A. Petere (Latvija)
Dr. paed. D. Rumpīte (Latvija)

KRĀJUMA RECENZENTI:
PhD A. Aghaei-Jeshvaghani (Irāna)
Dr. paed. S. Gilmanovs (Krievija)
Dr. hab. psych. Ā. Karpova (Latvija)
Dr. hab. paed. D. Lieģeniece (Latvija)
PhD K. Otto (Vācija)
Dr. sc. soc. Z. Rinkevičus (Lietuva)
Dr. hab. psych., Dr. oec. M. Vidnere (Latvija)

Nospiediet, lai palielinātu

RADOŠA PERSONĪBA, III. (2003)
Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Izdevniecība RaKa, 320 lpp.

Krājumā iekļautie raksti par dažādiem radošas individualitātes aspektiem veidoti, pamatojoties uz VII un VIII kreativitātes konferencēs nolasītajiem referātiem.

Rakstu krājumā "RADOŠA PERSONĪBA III" apkopots  41 zinātniskais raksts.
Raksti:
Latvija - 25, Lietuva - 7, Krievija - 4, Vācija - 2, Igaunija - 1, Polija - 1, Zviedrija - 1.

KRĀJUMA SASTĀDĪTĀJA:
Dr. psych. R. Bebre

KRĀJUMA ZINĀTNISKĀ REDKOLĒĢIJA:
Dr. psych. R. Bebre (Latvija)
Dr. hab. psych. Ā. Karpova (Latvija)
Dr. paed. M. Sīle (Latvija)
Dr. hab. P. Hakkarainens (Somija)
Dr. hab. psych. N. Višņakova (Polija)
Dr. psych. A. Petrulyte (Lietuva)

Nospiediet, lai palielinātu

RADOŠA PERSONĪBA, II. (2002-2003)
Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Izdevniecība RaKa, 264 lpp.

Krājumā iekļautie raksti par dažādiem radošas personības aspektiem veidoti, pamatojoties uz V un VI Starptautiskajās kreativitātes konferencēs nolasītajiem referātiem.

Rakstu krājumā "RADOŠA PERSONĪBA II" apkopoti 39 zinātniskie raksti.
Raksti:
Latvija - 31, Polija - 4, Vācija - 2, Lietuva - 1, Īrija - 1.

KRĀJUMA SASTĀDĪTĀJA:
Dr. psych. R. Bebre

KRĀJUMA ZINĀTNISKĀ REDKOLĒĢIJA:
Dr. psych. R. Bebre (Latvija)
Dr. hab. psych. Ā. Karpova (Latvija)
Dr. paed. D. Rumpīte (Latvija)
Dr. hab. E. Manczak-Wohlfeld (Polija)
Dr. emeritus A. J. Cropley (Vācija)
Dr. psych. A. Petrulyte (Lietuva)

Nospiediet, lai palielinātu

RADOŠA PERSONĪBA, I. (1999-2000)
Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Izdevniecība Vārti, 257 lpp.

Krājumā iekļautie raksti par dažādiem radošas personības aspektiem veidoti uz 1996. - 2000.g. notikušajās Starptautiskajās konferencēs nolasīto referātu bāzes.

Rakstu krājumā "RADOŠA PERSONĪBA I" apkopoti 34 zinātniskie raksti.
Raksti:
Latvija - 29, Lietuva - 4, Zviedrija - 1.

KRĀJUMA SASTĀDĪTĀJA:
Dr. psych. R. Bebre

KRĀJUMA ZINĀTNISKĀ REDKOLĒĢIJA:
Dr. psych. D. Borecka-Biernat (Polija)
Dr. habil. psych. N. Višņakova (Baltkrievija)
Dr. psych. J. Mihailova (Krievija)
Dr. paed. D. Rumpīte (Latvija)
Mg. philol. A. Trumpa (Latvija)

Nospiediet, lai palielinātu

 


Ar RPIVA Starptautiskās kreativitātes konferenču rakstu krājumiem „Radoša personība” iespējams iepazīties RPIVA Kreativitātes zinātniskajā institūtā, RPIVA Zinātņu daļā, RPIVA Rīgas un filiāļu bibliotēkās, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Pēdējās izmaiņas veiktas 12.12.2013.