"Dabaszinību didaktika šodien un rīt" rakstu krājumi

RPIVA I Starptautiskās zinātniskās konferences
DABASZINĪBU DIDAKTIKA ŠODIEN UN RĪT rakstu krājums. (2007)
(CD formāts)

Nospiediet, lai palielinātu

Konference DABASZINĪBU DIDAKTIKA ŠODIEN UN RĪT tika organizēta sadarbībā ar Latvijas Bioloģijas skolotāju asociāciju un Latvijas Dabas muzeju.

Konferences rakstu krājumā apkopoti 23 raksti.
Raksti:
Latvija - 12, Lietuva - 4, Zviedrija - 2, Polija - 2, Čehija - 1, Norvēģija - 1, Somija - 1.

KRĀJUMA SASTĀDĪTĀJS:
Dr. chem. J. Gedrovics (Latvija)

ZINĀTNISKĀ KOMITEJA:
Dr. habil. philol. D. Markus (Latvija)
Dr. M. Bilek (Čehija)
Dr. chem. D. Cēdere (Latvija)
Dr. chem. J. Gedrovics (Latvija)
Dr. habil. chem. Ryszard Maciej Janiuk (Polija)
Dr. V. Lamanauskas (Lietuva)
Dr. Jari Lavonen (Somija)
Dr. biol. G. Praulīte (Latvija)


Ar RPIVA Starptautiskās zinātniskās konferences DABASZINĪBU DIDAKTIKA ŠODIEN UN RĪT rakstu krājumu iespējams iepazīties RPIVA Dabas un darba vides institūtā, RPIVA Zinātņu daļā, RPIVA Rīgas un filiāļu bibliotēkās, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Pēdējās izmaiņas veiktas 12.12.2013.