Latvijas augstskolu konferences

Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultāte 25.–27.09.2009. organizē 6. Starptautisko zinātnisko konferenci "Mūzikas pedagoģijas problēmas".
Konferences mērķis ir veikt zinātnieku pētījumu rezultātu apmaiņu un veicināt starptautisko sadarbību speciālistu sagatavošanā mūzikas izglītības jomā.
Konferences darba valodas: latviešu, angļu un krievu.

Lasīt vairāk

 

Latvijas Universitātes SZF Sociālo un politisko pētījumu institūts sadarbībā ar Baltijas - Vācijas augstskolu biroju 10.–13.09.2009. aicina piedalīties starptautiskā konferencē "Twenty Years After the Fall of the Berlin Wall: The Politics of Memory and Democratization in Europe".
Pieteikumu iesniegšana līdz 30. aprīlim.

Lasīt vairāk

 

Liepājas Universitātes Psiholoģijas katedra 30.10.2009. rīko 2. Starptautisko zinātnisko konferenci "Psiholoģijas aktualitātes mūsdienu izglītībā".  Konferences mērķis iraktualizēt inovācijas psiholoģijas zinātnē, veicināt zinātniski pētniecisko darbību un nodrošināt informācijas pieejamību psiholoģijas zinātnes nozaru profesionāļiem.
Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu.
Pieteikumu iesniegšana līdz 30. septembrim.

Lasīt vairāk

 

Liepājas Universitāte 26.–27.11.2009. rīko 14. Starptautisko zinātnisko konferenci "Vārds un tā pētīšanas aspekti".

Lasīt vairāk

 

Liepājas Universitāte 04.12.2009. rīko 2. starptautisko zinātnisko konferenci
"Izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskie aspekti".

Lasīt vairāk

 

Rēzeknes augstskola 25.–27.06.2009. organizē 7. starptautisko zinātniski praktisko konferenci "Vide. Tehnoloģija. Resursi".
Konferencē darbosies 3 sekcijas: Vides aizsardzības; Informāciju tehnoloģijas; Mehānika un mehatronika.
Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu

Lasīt vairāk

 

Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics
International scientific conference: Rural Environment. Education. Personality.(REEP)
Date: May 29 - 30, 2009
Conference languages: articles in English, German, Russian or Latvian. Russian, Latvian or German speakers have to prepare visual material in English.

Lasīt vairāk

 

2009. gada 28. maijā aicinām piedalīties Biznesa augstskolas TURĪBA X STARPTAUTISKAJĀ ZINĀTNISKAJĀ KONFERENCĒ "Komunikācijas vadība informācijas sabiedrībā".
Konferences darba valodas: latviešu, angļu un krievu.

Lasīt vairāk

 

(Informācija atjaunota 2009. gada 25. maijā)

Pēdējās izmaiņas veiktas 12.12.2013.