Citas RPIVA konferences

13. -16.10.2016. Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania 3rd International Scientific Methodical Conference "DANCE EDUCATION TENDENCIES AND PERSPECTIVES" organized by Lithuanian University of Educational Sciences and Riga Teacher Training and Educational Management Academy Par konferenci
6.11.2015. RPIVA, Rīga 1. starptautiskā zinātniskā konference
VALODAS ATTĪSTĪBA STARPDISCIPLINĀRĀ ASPEKTĀ: PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI
Par konferenci
Programma
Bildes (1. daļa), Bildes (2. daļa)
24.–26.10.2014. RPIVA, Rīga 2. starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference
Dzīves koncepta biopsiholoģiskie faktori izglītībai un veselībai ar LIFE-ResearchNetwork BIOnet
Konferenci organizē RPIVA sadarbībā ar Leipcigas universitāti, Cvikavas lietišķo zinātņu universitāti, Leipcigas Veselības izglītības centru, Indonēzijas Islāmisko universitāti, LU Rīgas Medicīnas koledžu, Leipcigas Biodejas skolu Latvijā
Par konferenci
04.-07.11.2013. RPIVA, Rīga Ziemeļvalstu Mūzikas izglītības sadarbības tīkla (Nordic Network for Music Education – NNME) NORDPLUS projekta Nr. NPHE-2013/10093 aktivitāte – starptautiskais zinātniskais seminārs The NORDPLUS Intensive Course 2013 "Music education for lifelong learning: perspectives on professional competence in the 21st Century" NNME NORDPLUS Intensive Course Riga 2013 mājas lapa
12.10.2012. Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania International Scientific Methodical Conference "DANCE EDUCATION TENDENCIES AND PERSPECTIVES" organized by Lithuanian University of Educational Sciences and Riga Teacher Training and Educational Management Academy Par konferenci
26.-28.10.2012. RPIVA, Rīga Starptautiska konference
BIOLOĢISKIE UN PSIHOLOĢISKIE DZĪVES PAMATI- IZGLĪTĪBAI, VESELĪBAI UN DZĪVES KVALITĀTEI
Par konferenci
Programma
28.01.2012. RPIVA, Rīga RPIVA tematiskā konference
VECĀKI IZGLĪTĪBAS SISTĒMĀ
Darba plāns
Programma
04.-05.03.2011. RPIVA, Rīga Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference
KRĪZE UN TĀS PĀRVARĒŠANAS IESPĒJAS
Par konferenci
25.09.2009. RPIVA, Rīga Starptautiskajai dzimtās valodas dienai un Eiropas Valodu dienai veltīta konference "Pirmais vārds" Programma
Akcija Pirmais vārds
21.-27.06.2008. RPIVA, Rīga 18. Starptautiskā Džeza skolu asociācijas (IASJ) konference (informācija par konferenci angļu valodā) Par konferenci
Vadlīnijas
Programma
Bildes
15.-16.03.2007. RPIVA, Rīga RPIVA Starptautiskā zinātniskā konference
DABASZINĪBU DIDAKTIKA ŠODIEN UN RĪT
Par konferenci
Konferences rakstu krājums
Bildes
Kreativitātes konferences
29.11.2013. RPIVA, Rīga 17. Starptautiskā kreativitātes konference
Kreativitāte un inovācijas izglītībā
Programma
Par konferenci
Rakstu prasības
23.-24.11.2012. RPIVA, Rīga 16. Starptautiskā kreativitātes konference
KREATIVITĀTE UN INOVĀCIJAS
Programma
Par konferenci
Rakstu prasības
05.-06.11.2010. RPIVA, Rīga 15. Starptautiskā kreativitātes konference
KREATIVITĀTES DIAGNOSTIKAS UN ATTĪSTĪBAS NOZĪME CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBĀ
Programma
Par konferenci
Rakstu prasības
06.-07.11.2009. RPIVA, Rīga 14. Starptautiskā kreativitātes konference
KREATIVITĀTE INDIVIUALITĀTES DZĪVES GAITĀ
Par konferenci
Rakstu prasības
Programma
07.-08.11.2008. RPIVA, Rīga 13. Starptautiskā kreativitātes konference
KREATOLOĢIJA KĀ KREATIVITĀTES KOMPLEKSĀ IZPĒTE
Par konferenci
Rakstu prasības
Programma
Bildes
Pēdējās izmaiņas veiktas 13.02.2017.