RPIVA periodiskais zinātniskais žurnāls par bērnu valodu "Ad verba liberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology" (no latīņu valodas - Pie bērnu vārdiem: valodniecība, pedagoģija, psiholoģija) angļu valodā

Journal of Research in children language "Ad verba līberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology" (2011) Volume 3, Number 1, December, 2011. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy

Journal of Research in children language "Ad verba līberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology" (2010) Volume 2, Number 1, December, 2010. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy

Journal of Research in children language "Ad verba līberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology" (2009) Volume 1, Number 1, May, 2009. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, 114 p. ISSN 1691-5771

REDAKCIJAS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA:
Dr. habil philol. Dace Markus (RPIVA, Latvija)

REDAKCIJAS PADOME:
Dr. paed. Daina Dzintere (RPIVA, Latvija)
Dr. psych. Tija Zīriņa (RPIVA, Latvija)
Dr. habil. paed. Ausma Špona (RPIVA, Latvija)
Dr. paed. Agrita Tauriņa (RPIVA, Latvija)
Dr. philol. Laura Tidriķe (Latvijas Universitāte, Latvija)
Dr. phil. Zinny  Bond (Ohaio Universitāte, ASV)
Dr. philol. Regina Kvasyte (Šauļu Universitāte, Lietuva)
Dr. philol. Karl Pajusalu (Tartu Universitāte, Igaunija)
Dr. philol. Natalia Gagarina (Berlīnes Vispārējās lingvistikas centrs, Vācija)
Dr. philol. Stella N. Ceytlin (A. Hercena Krievijas Valsts Pedagoģiskā Universitāte, Krievija)

Atbildīgā redaktore:
Mg. sc. soc. Irina Degtjarjova (RPIVA, Latvija)

Pēdējās izmaiņas veiktas 12.12.2013.